Download document

BRULEZ, RaymondDe haven

…..
Op de roodgepolsterde rustbanken, waardig van hoge prelaten, zaten enkele schaarse geduldigen, als wachtten zij minder op een afreis dan op de aanvang van een officie. In een glazen nis, gehurkt op een kruk, de oude kaartjesknipper. De langgebaarde kin rustte tussen duim en wijsvinger van de rechterarm, die met de elleboog steun vond op de hooggestutte knie, terwijl de linkerhand de kniptang losjes omkneld hield, als was deze minder een alaam dan wel een ritueel rekwisiet.

…..
Een machtig gedommel en de knarsing van remmen weerklonk vanonder de spoorhal. De profeet wipte van zijn kruk en - als gold het een opwekking om het Heilig Land te bevrijden - riep met luide, martiale stem: 'Brussel, Wenen, Sofia, Constantinopel! Orient express.' Niemand gaf gevolg op deze exhortatie, niet eens de jonge vrouw die, diep geduffeld in grijze astrakanmantel en muts, gevoeglijk naar de Kaukasus had kunnen afreizen...

…..


Het huis te Borgen

…..

Kort voor de zomervakantie van 1914 ontving tante Alida van de révérende mère supérieure du couvent des Ursulines de W…, volgend briefje:


Geachte mejuffer,

U heeft ons destijds gevraagd mejuffer Cholm in ons gesticht op te nemen, verzoek dat ons des te meer gevleid heeft, daar het uitging van de Bestuurster van een enigszins gelijkaardige, alhoewel laïeke instelling: het Wezengesticht der Stad Brussel.

Er werd toe overeengekomen dat mejuffer Cholm haar vakantie zou doorbrengen ten huize van uw schoonzuster te Borgen. Nu blijkt dat uw neven op de geestelijke vorming van onze pensionnaire een invloed uitoefenen die wij niet steeds als gunstig kunnen bestempelen Wij merkten dit aan de hand van enkele incidenten die zich voordeden. Een eerste maal heeft Mejuffer Cholm op het bord met krijt geschreven. ‘Wij eisen de Vervlaamsing der Gentse Hogeschool!’ politieke leuze die, naar u weet, door Zijne Eminentie de Aartsbisschop van Mechelen en Primaat van België veroordeeld wordt. U zult met ons akkoord gaan dat het een vreemdelinge – welke dan ook haar nationaliteit weze die erg twijfelachtig is – allerminst past zich te moeien met een specifiek Belgische kwestie. Er is echter meer en erger! ….. Zij beweerde ‘Bollandiste’ te zijn. …..

…..