Download document

VISSCHER, Roemer


Eer sal een Kat broen eyeren van Hennen,

Eer zal een kat broên eieren van Hennen,

Eer zal de wagen de paarden mennen,

Eer zal het spek zijn vet verliezen,

Dan ik een ander lief zal kiezen.


Eer zal de zon opgaan in ‘t Westen,

En koeien in bomen maken nesten,

En hout en steen zal hoesten en niezen,

Dan ik een ander lief zal kiezen.


Eer zal een vissers’ kater vergaan,

Van honger zal sterven een molenaars’ haan,

En schapen dragen gulden vliezen,

Dan ik een ander lief zal kiezen.


Als de schepen zeilen tegen wind,

Als de vader jonger is dan zijn kind,

En in Juli ‘t een voet dik zal vriezen,

Dan zal ik een ander liefke kiezen.


Bewerking: Z. DE MEESTERAllerlei meisjes


De meisjes op de Nieuwendijk zijn goed,
die van ‘t water hebben lustige zinnen
in de Warmoesstraat dragen ze hoge moed,
in de Kalverstraat doen ze niet dan spinnen,
op de Burgwal wonen die waardig zijn om beminnen,
op de Dam daar hebben ze blozende kaken,
maar in de arm mogen zij mij meest vermaken


Als gij van de dood sult zijn verbeten


Als gij van de dood zult zijn verbeten,

Dan zal men uw lichaam niet meer toemeten,

Dan alleen een plaats van zeven voeten:

Dus als gij bij uw Liefke zijt gezeten,

Wilt maken goede sier met drinken en eten,

Met dansen, met boerten, met spelen en toeten,

Waarom wilt gij zo neerstig wroeten,

Om wijsheid te leren, of rijkdom te verwerven?

Solon en Cresus zijn dood, en gij moet sterven.


bewerking: Z. DE MEESTER