Download document

FRANQUINET, Robert


Arc de Triomphe


De leugen snijdt haar marmeren symbolen

in het azuur der eeuwen

en in een overdaad van lofwerk en voluten

siert zij het knekelveld met bogen en coupolen...


en beitelt op de gouden carrousellen

de namen, die wij reeds als kinderen spelden,

van Caesars, Koningen en helden,

boven het massagraf, waarvan geen wetenschap

de dood in cijfers uit kan tellen.


In Memoriam Maurice Ravel


Wie huivert in 't azuur der waterklare nachten

en roept de sterren na langs curven van het dal?

Geen zeilenschip op zee draagt roekelozer vrachten,

geen pasgeboren lam blaat blanker in zijn stal.


Hij schrijdt vooraan en kranst zijn bandeloze leden

met druivenooft en sliert de slingers rond uw leest

en treedt op glanzend kruid naar gonzende gebeden

van 't wild gediert in 't lokkende foreest.


En aan de herfsten nestlen duiven in zijn haren,

van bloedrood lover is het zingende priëel

van wie te dwaas en droef naar waterbellen staren

en sterrenval verbeiden als een minnestreel...


en die verglijden in de wenende rivieren

van nevellicht en dralen bij de dauw

van gembergeur en loof en blauwgeworden flieren

en zwerven als een hert langs elke heuvelvouw.Aangezicht


Bij de dorre pleinen van de voorstad

spelen de kinderen met zieke honden.

Het open hek heeft groen gehad

op zijn scharnieren, die éens draaien konden.


Seizoenen zijn hier doodgezwegen,

de zomer had geen gras, het najaar zonder rood

schuift zwijgend door de kleine stegen

en nergens geurt een tafel naar het brood.


…..