Download document

SHAKESPEARE
The Merchant of Venice

…..
How sweet the moonlight sleeps upon this bank!

Here will we sit and let the sounds of music

Creep in our ears. Soft stillness and the night

Become the touches of sweet harmony.

Sit, Jessica. Look how the floor of heaven

Is thick inlaid with patens of bright gold.

There’s not the smallest orb which thou behold’st

But in his motion like an angel sings,

Still choiring to the young-eyed cherubins.

Such harmony is in immortal souls,

But whilst this muddy vesture of decay

Doth grossly close it in, we cannot hear it.

…..


De koopman van Venetië
…..
Hoe lieflijk slaapt ‘t maanlicht op deze oever!

Hier gaan we zitten en laten we in onze oren

muziekgefluister glijden. In zoete eendracht

weerklinken zacht de kalmte en de nacht.

Blijf zitten, Jessica. Kijk hoe de hemelwielen

rijk zijn ingelegd met pateen van helder goud.

Zelfs de kleinste ster die je aanschouwt,

zingt alleen maar als een engel in zijn baan,

voor jonge cherubijnen in klinkende koren.

Dezelfde harmonie ligt in onsterfelijke zielen,

maar zolang dit vale kleed dat zal vergaan

ze nog verhult, kunnen we het niet horen.

…..

Vertaling: Z. DE MEESTER