Download document

VAN DER HALLEN, Ernest…..
Er is sedert eeuwen een grote tragiek over dit volk, en het is er zich niet van bewust, anders zou het sedert vele jaren opgestaan zijn tegen dezen die het minderwaardig gemaakt hebben, zijn oude trots en besef van grootheid ontnamen, en van deze mannen die afstammen van kunstenaars en stedenbouwers kleine suffe middenstanders, armoelijdende werklui en huurboeren gemaakt hebben, …

…..
Dit is het pijnlijkste: dat tussen de eenvoudigen om wie de strijd ging, en de intellectuelen die geloofden zich volledig in te zetten voor dit volk, geleidelijk een vervreemding ontstaan en een kloof gegroeid is waarvan ik niet meer geloof dat ze nog volledig te overbruggen zal zijn. Het is te laat.

…..
Wij zijn geen geestelijk minderwaardig volk dat over de grens geest, energie en cultuur behoeft te zoeken: in ons zijn diezelfde krachten latent aanwezig. Alleen zijn wij ten slotte een verdrukt volk, dat in de loop van een eeuw verdrukking het geloof in zichzelf heeft verloren en dit geloof kost wat kost moet herwinnen.

…..
Er zijn grote, sterke geesten die meer dan anderen gedoemd zijn gans hun leven werkelijk en bewust eenzaam te blijven, voor wie zelfs de eenzaamheid de natuurlijke voorwaarde is om te kunnen denken en arbeiden. Ook voor hen is de eenzaamheid verbonden met diepe smart, doch het is uit deze twee elementen dat diepe gedachten en grote kunstwerken meestal gegroeid zijn, en in die zin zijn smart en eenzaamheid de grond en de toets van elke grote kunst. Geloof dus niet dat uw toestand een uitzondering is: wie bewust leeft, leeft eenzaam.

…..