Download document

KIPLING,Rudyard
The Appeal


If I have given you delight

By aught that I have done,

Let me lie quiet in that night

Which shall be yours anon:


And for the little, little, span

The dead are born in mind,

Seek not to question other than

The books I leave behind.


Het verzoek

Als ik u vreugde heb geschonken

door eender wat ik heb gedaan,

laat me dan rusten in de nacht

die weldra ook voor u zal staan:


en voor de luttele, korte tijd

dat aan de doden wordt gedacht,

stel dan louter en alleen in vraag

de boeken die ik achterlaat.


Vertaling: Z. DE MEESTER