Download document

DE JONG, CoenNegeer de moraalridders – Column Wierd DIJK in De Telegraaf over ‘Dwingeland: Orwell in de Polder’ van Coen DE JONG – 10/06/2021

…..
De diversiteit van opinies ligt onder vuur

…..
Een zo breed mogelijk palet van opinies is belangrijk in een democratie

…..
Het doel daarvan is een waarschuwing af te geven aan andere programmamakers, maar vooral ook aan de kijkers: ‘U wordt in de gaten gehouden’ (…..) Op het moment dat je gebruikers het gevoel geeft dat er een gevarenzone is op sociale media, gaan ze denken: ‘Oei, ben ik daar al in de buurt? Durf ik nog wel iets te vinden?’ (…) Denkgeboden over ‘verkeerde’ grappen en woorden (‘Blank moet wit zijn!’) wordt de argeloze mediaconsument dag na dag ingepeperd, zegt De Jong, op radio en tv en via de kranten. (…) Journalisten zijn vaak kritischer op hun eigen kijkers en lezers, die ze bestraffend toespreken wanneer die zich schuldig maken aan wat Orwell thoughtcrime noemde – het hebben van verkeerde gedachten – dan op de bestuurlijke macht. De Jong grossiert in dergelijke, ongemakkelijke constateringen over politiek-correcte media, die ‘grosso modo het wereldbeeld van de hogeropgeleide, kansrijke en internationaal denkende Nederlander uitdragen’.

…..