Download document

VAN DEN BERG, Floris(auteur van "Wokabulary")

Interview 7/6/2022 in Nieuws.nl

…..
- Wat hoop je dat de lezer begrijpt na het lezen van Wokabulary?

Dat het wokisme een taalrevolutie is, waarin een nieuw, ideologisch geladen vocabulaire aan iedereen wordt opgedrongen door een intolerante minderheid. Woorden betekenen in het wokisme dikwijls niet meer wat mensen denken dat ze betekenen. Dit nieuwe vocabulaire leidt tot een Babylonische spraakverwarring.

Er wordt geëist dat mensen zich aan dit nieuwe politiek-correcte vocabulaire houden. Dit leidt tot denkdwang. ‘Wakkertaal’, zoals Jan Kuitenbrouwer het noemt, ...... Ik hoop dat lezers van mijn woordenboek het dubbelzinnige vocabulaire van woke ontmaskeren.


- Waarom was het voor jou persoonlijk belangrijk Wokabulary te schrijven?

Woke is een culturele revolutie die een bedreiging vormt voor de kernwaarden van de liberale democratie. Ik wil de verworvenheden van de Verlichting – wetenschap, rationaliteit, objectiviteit, vrijheid van expressie, feminisme, secularisme, mensenrechten en secularisme – beschermen tegen de ondermijning daarvan door woke.


Wat lees je op dit moment?

…..
Ik vind woke een verspilling van tijd, niet alleen van mijzelf, maar van iedereen. We moeten ons bezighouden met het oplossen van het meeste acute probleem: de mensheid die afstevent op een ecologische catastrofe. Dat ik toch tijd heb verspild met mijn Wokabulary is omdat ik denk dat universiteiten en onderwijsinstellingen alleen kunnen bijdragen aan het zoeken naar oplossingen als die kwalitatief gelijk blijven. Woke ondermijnt dat. Mijn strijd tegen woke komt voort uit een bezorgdheid. Ik wil het wetenschappelijk en academisch klimaat beschermen.

…..