Download document

DUJARDIN, Vincent & DUMOULIN, MichelEen koningsdrama - Leopold als prins

…..
Maar al laat ( Jacques ) Pirenne op dat moment zijn ambities varen om parlementariër te worden, toch blijft hij tot 1924 dicht aanleunen bij het fascistoïde nationalisme van Pierre Nothomb.

…..
Als de rust is weergekeerd, op het eerste zicht tenminste, hervat Pirenne zijn onderwijs in 1923. Maar in het begin van datzelfde jaar komt dit onstuimige personage aan het hoofd te staan van de Ligue Nationale pour la Défense de l’Université de Gand et la Liberté des Langues. Voornaamste doelstelling van deze liga is zich te verzetten tegen het plan van een gedeeltelijke vernederlanding, dat men beschouwt als de voorbode van de totale vernederlandsing van de Gentse universiteit.

…..
(vertaling: Hans VAN RIEMSDIJK)