Download document

VAN GOETHEM, Herman & VELAERS, JanEen koningsdrama: Leopold III in het bezette land

…..
De koning hoopte echter dat de Britten zouden standhouden en dat er uiteindelijk een compromisvrede zou worden gesloten. Dan zouden de Duitsers niet zonder meer de plak over het continent kunnen zwaaien. Het is inderdaad een constante in de Belgische geschiedenis dat Groot-Brittannië er belang bij heeft dat de lage landen bij de zee niet worden ingelijfd bij een van de Europese grootmachten om zo een bedreiging tegen Albion te vormen.

…..
Reeds van in september 1940 had Leopold geprobeerd opnieuw een onderhoud met Hitler te krijgen. Toen dat niet lukte had hij zijn zus Marie-José, die in die weken in Laken verbleef, naar Duitsland gestuurd

Op 17 oktober ontmoette zij de Führer. Leopold had haar gevraagd een ‘privé-bezoek van de koning der Belgen aan de Führer’ te beleggen. Verder moest ze twee humanitaire problemen teer sprake brengen: het lot van de Belgische krijgsgevangen en de voedselbevoorrading. Bovendien moest ze de Führer duidelijk makene ‘dat sinds 28 mei de koning der Belgen geen enkele politieke handeling heeft gesteld, niet tussenbeide is gekomen in enige kwestie van politieke aard, geen enkele richtlijn heeft gegeven aan de regering-Pierlot en volledig buiten de kwestie staat van Congo.

…..