Download document

TORN, Kees


Streepjescode

Omdat je sinds de scheiding min of meer werd doodgezwegen

En de familie al mijn vragen steeds ontweek

Heb ik wat jou betreft zowat geen informatie losgekregen

Behalve dat ik sprekend op m’n vader leek


Maar toen ik jou wou leren kennen, werkte niemand tegen

En dat ik veel van jouw gedachten deelde, bleek

Ik had een geestverwant ontdekt dus kwam het uiterst ongelegen

Dat jij werd uitgeteerd door kanker en bezweek

En alles wat je naliet was een stapel oude boeken

En daarmee zit ik nu al jaren opgescheept

Ik sla er af en toe één open om er sporen in te zoeken

Soms is een zin door jou met potlood onderstreept

Het is toch niet ondenkbaar dat ik via die methode

Alsnog iets over wie je was te weten kom

Je hebt per ongeluk een zelfportret geschetst in streepjescode

Al staat bij wat je onderstreepte nooit waarom

Had wat je las voor jou een zekere bekoring?

Was er een tekst die iets te weeg bracht in je geest?

Was het om aan te halen bij een overhoring?

Of zou het boek eerst van een ander zijn geweest?