Download document

STALPAERT VAN DER WIELE, JoannesBruidegom lief! uit duizend uitverkozen,

Blank en blozende als de Mei’se Rozen,

Vlucht niet meer metter harten,

Maar ziet aan deze smarten

Die ik nu lang verdraag. O Heer! en laat je

Niet kennen aan een bevend-Meie-blaadje.

Ik ben te zwak, en gij te zacht van moede,

Strek over mij dan uw' vergulde roede.