Download document

DEELDER, Jules


Gedichten


Ge-
dich-

ten

zijn

vaak

lang

en

smal


De

mij-

ne

wel

in

elk

ge-

val


Lang

maar

te-

ge-

lijk

ook

kort


Dat

zijn

ge-

dich-

ten

zo-

als

het

hoort


Te

lange

zijn

er

bij

de

vleet


Of

nog

er-

ger

lang

en

breed


Brede gedichten kan ik niet tegen

Meestal zijn ze strontvervelend

Hun dichters blijven onbegrepen

En mogen elkaar dan prijzen geven


Zo

stelt

de

po-

ë-

zie

toch

me-

nig-

een

te-

vre-

den


Be-

hal-

ve

de

cri-

tiek

maar

dat

zijn

in-

tel-

lec-

tu-

e-

len


Rotown magic


Rotterdam is niet te filmen

De beelden wisselen te snel

Rotterdam heeft geen verleden

en geen enkele trapgevèl


Rotterdam is niet romantisch

heeft geen tijd voor flauwekul

is niet vatbaar voor suggesties

luistert niet naar slap gelul


't Is niet camera-gevoelig

lijkt niet mooier dan het is

Het ligt vierkant hoog en hoekig

gekanteld in het tegenlicht


Rotterdam is geen illusie

door de camera gewekt

Rotterdam is niet te filmen

Rotterdam is vééls te èchtBlues on Tuesday

Geen geld.

Geen vuur.

Geen speed.

Geen krant.

Geen wonder.

Geen weed.

Geen brood.

Geen tijd.

Geen weet.

Geen klote.

Geen donder.

Geen reet


De onafhankelijke geest

De onafhankelijke geest

gelauwerd en geprezen

wordt in stilte gevreesd

als gevaar voor de vrede

Nagel aan de doodkist die

geweten heet


Voor Ari

Lieve Ari

Wees niet bang

De wereld is rond

en dat istie al lang

De mensen zijn goed

De mensen zijn slecht

Maar ze gaan allen

dezelfde weg

Hoe langer je leeft

hoe korter het duurt

Je komt uit het water

en gaat door het vuur

Daarom lieve Ari

Wees niet bang

De wereld draait rond

en dat doettie nog lang


Gedicht voor land- en tuinbouw'


Voor het eerst een merel horen zingen.

Het eerste witte viooltje gevonden.

De kastanjes in bloei.


Het eerste speenkruidbloempje gezien.

De eerste zwaluw waargenomen.

Voor het eerst gegeten zonder lamp.


Bloeiend klein hoefblad gevonden.

Voor het eerst een koekoek gehoord.

Het eerste gras gemaaid.

De kersenbomen bloeien.

De peren in bloei.

De appels in bloesemtooi.

De eerste aardbeien.

De aalbessen rijp.


De kersen rijp.

De haver op het veld rijp.

De eerste peren.

De laatste maaltijd zonder lamp.

De eerste appels.

De eerste druiven.

Het laatste bad in de open lucht.

Het vertrek van de zwaluwen.


Het laatste gras gemaaid.

Voor het eerst de kachel aan.

De eerste rijp.

De laatste roos.

De eerste sneeuw gevallen.


Voor De Soldaten

‘Zo lang er een leger is

zal er muziek zijn’,

verklaarde de tamboer-majoor

terwijl hij zich liet pijpen.

En hij neuriede heel tevree

De eerste maten der Kraaien-

mars mee.