Download document

ANONIEM - Pacificatie van GentPacificatie van Gent

…..
Aangezien de Landen van Herwaarts Over gedurende de laatste negen of tien jaar door de binnenlandse oorlogen, hovaardige en onverbiddelijke regeringen, moedwil, roofzucht en andere ongeregeldheden van de Spanjaarden en hun aanhangers in grote nood en ellende vervallen zijn (…), wordt tussen de voornoemde partijen een eeuwige, vaste vrede, verbond en eenheid gesloten, onder de volgende voorwaarden. Ten eerste dat alle beledigingen, misdaden en schade, die plaatsvonden wegens de troebelen tussen de inwoners van de provincies die in dit huidig traktaat begrepen zijn, waar en hoe die ook geschied zijn, zullen vergeven, vergeten en als niet gebeurd worden beschouwd, zodat daarvan nooit gewag wordt gemaakt of iemand daarop aangesproken mag worden (…), verder dat zij altijd en in alle omstandigheden elkaar bijstaan met raad en daad, met goed en bloed, inzonderheid om uit de landen te verdrijven en daarbuiten te houden de Spaanse soldaten en andere uitheemse en vreemde (troepen), die gepoogd hebben van rechtswege heren en edelen het leven te benemen, de rijkdom van de landen voor zichzelf te gebruiken en voorts de gemeenschap in eeuwige slavernij te brengen en te houden.

…..
(overgenomen uit “Oranje tegen Spanje” van Edward DE MAESSCHALCK)