Download document

O Waerde mont


O Waarde mond.

Gij maakt gezond

Mijns herten grond

Tot alder stond

Als ik bij u mag wezen.

Zo ben ik al genezen


Maar ‘t scheiden kwaad

Van ‘t fier gelaat

Maakt me desperaat

‘T en baat geen raad

Wilt zij mij nu begeven

Van vreugde moet ik sneven


Haar schoon geluw haar.

Haar oogjes klaar

Brengen mij in gevaar

Nu hier, nu daar

Dat ik ze zou verliezen

Of zij een ander zou kiezen


Haar lipjes rood

Haar borstjes bloot

Al zonder genoot

Maken mijn vreugd groot

Als ik bij haar mag rusten

Boete ik mijns herten lusten


Schoon lief doet wel

Ende kiest niemand el*.

In ernst, in spel

Doet mijn bevel

Ende houd gelofte in trouwen

Het en zal u niet berouwen


*anders


Bewerking: Z. DE MEESTER