Download document

DE BOODT, Kurt


Neo

De leider schrijft, wij lezen.

De leider leest, wij liplezen.

De leider lipt, wij spelen vis.

De leider slaat de maat

wij volgen, maken school.

De leider spelt ons de les

wij knikken wijselijk, wijzen

leiders portret aan bovenaan.

De leider leidt in onze naam

wij gaan op in de gemeenschap.

De leider prijst Bloed Land Held

Moord, wij delven slagschipschroot.

De leider kweekt bloedlandhelden

wij melden ons in slachtorde aan.

De leider trekt zich terug in sloten

wij smeden sleutels om tot bom.

De leider blaast zich onbaatzuchtig op

wij zeggen, tieren, zingen hem voort.


Raar maar waar

En alles trilt, pinkt, wijst, seint, knippert, wiegt,

flikkert, wenkt, siddert, wiebelt, walmt, wijkt, beeft,

bezwijkt, besmet, bedreigt, bemest, bedriegt,

slijt, slinkt, slikt, hikt, hinkt, klit, zweeft, zweert, kleeft.

En alles splitst, scheidt, drijft, bevrijdt, bevrucht,

vlucht, ovuleert, eclipseert, repeteert,

explodeert, somt op, slokt op, blubt, hapt lucht,

spettert, pruttelt, spat, brubbbelt, breekt, verteert.

En alles wisselt, verruilt, keert weer, ruift,

klapt open, klampt vast, krampt samen, bevriest,

slaat toe, struikelt, klapwiekt, stort neer, waait, wuift,

gist, wist, verleert, vergeelt, vergeet, verliest,

hapert, reutelt, sputtert, kreukelt, slaakt gil,

stottert, slist, sist, slokt, stokt, stopt, stikt, staat stil.