Download document

ANONIEMLaet sang en spel
(Inneming van Den Briel 1572)

Laet sang en spel, tambour en fluyt
Nu klincken tot Gods eer;
Dat orgel, chiter, harp en luyt
Oock op gae voor den Heer,
Die haest wel van ons keeren kan
Duc d' Alve den tyran.

Gods goetheijt wesen moet vertelt,
Die noch soo voor ons sorgt,
En ons den Briel en Mase stelt
Als tot een vaste borgt,
Die haest wel van ons keeren kan
Duc d' Alve den tyran.

De Spanjaert wert nu een gebit
In sijnen muyl geleyt;
God sy, die daer omhooge sit,
Gedanckt in een ewichheyt.
Die haest wel van ons keeren kan
Duc d' Alve den tyran.

Ghij princen, heeren van ons land;
Maekt ons de Spanjaert quijt,
Malcandren trouwlyck biet de hand,
In Godes vrees' altyt.
Die haest wel van ons keeren kan
Duc d' Alve den tyran.