Download document

WILLEMS, Jan Frans


Aan de Belgen
…..
O Belgen! uw geluk is aan uw taal verbonden;

Slaat uw geschiedrol op; waar gij uw recht geschonden,

Uw heil vertreden vindt, de landspraak vindt ge er bij,

En haar verdelging steeds het doel der dwinglandij;

Want om naar eis der kunst een moedig paard te temmen

Moet men door 't slaafs gebit, vooral zijn mond beklemmen;

Die kunstgreep is aan Spanje en Frankrijk nut geweest,

In 't onderdrukken van de Nederlandse geest.

…..


Ode op de herstelling der Nederduitse taal door Willem I

Triomf! – onz’ Nederduitse taal

Is van het Franse juk ontheven

En zal hoezeer de nijd ook smaal’

Haar oude luister doen herleven.

’t Is Frankrijks dwingeland niet gelukt

Om ooit haar glorie te verduisteren

Dus kan men deugd hoezeer verdrukt

Nooit van haar heldre glans ontluisteren


..…