Download document

STEVIN, Simon(samen met Francis BACON, de Engelse kanselier, uitvinder van de decimale breuken, drukte op zijn eentje zijn stempel op de Nederlandse taal door een aantal nieuwe woorden in te voeren:


hoofdstuk, geweten, in het oneindige, rechtsgeleerde, neutraal, beginsel, opschrift , wiskunde, meetkunde, natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, wijsbegeerte, rede, sterrenkijker, zeilwagen, luchtledig, gegeven, noemer, delen, paar, onpaar, vierkantswortel, kegelsnede, evenredig, evenwijdig, evenaar, middellijn, middelpunt, raaklijn, vlak, boogsinus, rechthoekig, driehoek, loodrecht, scherpe hoek, stompe hoek, langwerpig, stelling, natuurlijk, enz. .…(n.v.d.r.)De Thiende

…..
Het eerste deel der Tiende van de Bepalingen.

I. Bepaling.

De Tiende is een soort Rekenkunde, waardoor men alle berekeningen die onder de Mensen noodzakelijkerwijze voorkomen, voorstelt door gehele getallen, zonder breuken, bekomen uit de tiende rij, bestaande uit de cijfers waar een getal door beschreven wordt.


Verklaring.

Het zij een getal van Duizend honderd en elf, beschreven met cijfers aldus 1111, waaruit blijkt, dat elke 1 het deel is van zijn naast voorgaande. Zoals ook in 2378 elke een van de 8, het tiende deel is van elke een der 7, en zo in alle anderen: Maar aangezien het gebruikelijk is, dat de zaken waarover men het wil hebben, namen dragen, en dat deze manier van rekenen gevonden is uit het in aanmerking nemen van zulke tiende rij, ja wezenlijk uit tiende bestaat, zoals uit het volgende duidelijk blijken zal, zo noemen wij zoiets, eigenlijk en gepast, de Tiende. Daardoor worden alle berekeningen waarmee we te maken krijgen volbracht met bijzonder gemak door gehele getallen zonder breuken, zoals hierna duidelijk bewezen zal worden.

…..
Bewerkt door Z. DE MEESTER