Download document

VAN RIJSWIJCK, JanLijkrede over Peter Benoit

…..
Maar zijn school is niet alleen dit huis, waar wij zijn lijkbaar hebben neergezet als een eerbewijs op de laatste dag dat zijn stoffelijk overschot boven de aarde rust. Zijn school is de Vlaamse kunstwereld en zijn lessen zijn zijn werken.

Wanneer wij van een eigenaardige Vlaamse beschaving gewagen, dan begrijpen velen van ons niet, uit onwil, uit onwetendheid, om het even. Voor jaren althans hoorde men betreuren: hoe jammer dat een man als Benoit zijn muzikale stof niet heeft gezocht in de poëma's van een wereldtaal. Hij heeft het nimmer willen doen, het stuitte tegen zijn innigste overtuiging. En hij had gelijk. Op Franse woorden had hij talentvolle namaak kunnen leveren, maar nimmer de machtige oratorio's, die gevoelvolle zangen, bewonderd door landzaten en vreemden. Indien het waar is dat er geen eigen beschaving bestaat zonder taal, en dat van elke beschaving de kunst de hoogste uitdrukking is – en wie tussen de bevoegden zal dat nu nog loochenen? – dan mogen wij uitroepen boven zijn grafstede, dat hij aan onze taalbeweging, evenzeer als aan de Vlaamse muziek, diensten heeft bewezen door geen andere opgewogen.
…..