Download document

COSTER, DirkMarginalia
…..
Het is een zeer benauwde droom, te weten te dromen en toch niet te kunnen ontwaken. Zulk een droom is ook het leven.

…..

Noord- en Zuidnederlandse geest

…..
Ik maak daarmee nog geen wezenlijk onderscheid tussen ons beider literatuur, integendeel: er is één literatuur en dat is onze literatuur, ons aller literatuur van Nederlandse sprake, onze trots en gezien de omvang onzer landen, een Europese glorie door al wat er in gedachten en gevoel werd tot vorm gebracht, - één literatuur die alleen maar twee vleugels heeft, een Noorder- en een Zuidervleugel, en de vraag is dus hoe die beiden genuanceerd zijn.

…..
Maar ziehier nu de gelukkige tegenzijde. Want wanneer deze Nederlandse burger zich bezon op zijn ziel, die een eeuwige, die een ziel van God is, dan kwam zijn uur, het uur der schoonheid. Dan, in zijn teruggetrokken bezinning en bezonkenheid, liet hij zijn welgeklede lijf op aarde achter en de maatschappelijke laag waarin het toeval hem wierp. Dan wordt hij een volkomen eenzaam mens, hij is niets meer dan een denken dat zich verdiept in wat in hem eeuwig is. En zo sterk is deze bezinning in de Noordnederlandse geest, dat zij als een zingende leeuwerik zich werpt in het blauw der oneindigheid, en vergeten zijn onze welgeordende tuintjes, vergeten onze schoon geschrobde straten, vergeten ons knellend kalm bestaan. In onze grote dichters, deze zingende bezinners over het leven, vindt onze geest zijn ogenblik van glorie.
…..
Het is eenvoudig verbazend, hoe letterlijk ieder groot Vlaams boek, dat wij opslaan, herinneringen, visioenen wekt aan primitieve en gotische beeldwerken. Uw Timmermans mag vrolijk zijn maar er komt een ogenblik dat de lach zich bij hem verstilt en tot een glimlach die ‘zoet is van geluk en God’, dezelfde die over het aangezicht van een gesneden gotisch beeldje glijdt;

…..