Download document

MINNAERT, Marcel


Aan onze vrienden in Noord-Nederland - Januari 1919 - De Toorts

…..
Stel u voor dat ge 's avonds laat alleen zit in uw gezellige huiskamer te midden van die vertrouwde omgeving, door jaren stukje voor stukje opgebouwd, en dat ge 't besluit hebt te nemen, waarvan uw ganse toekomst afhangt; zwijgen of spreken, dulden of handelen, passivist of activist. Een tussenweg bestaat niet meer; de werkelijkheid des levens komt op u af: te kiezen! En in de ene schaal werpt ge vooreerst de achting, waardoor ge in de maatschappij omringd zijt, de groet van de kennissen, de handdruk van de vriend en het familielid, de goede faam in deftige kringen; ge werpt er alles in wat ge in 't verleden hebt verworven in de lange kamp der jeugd: geld, bezittingen, positie; ge werpt er de toekomst in die schoon kon zijn, de toekomst van vrouw en kinderen, uw levenstaak die ge wel niet meer zult kunnen vervullen, de rust over uw oude dagen misschien. En aan de andere zijde ligt in de schaal... Neen, neen! Het is geen romannetje; neen, aan de andere zijde ligt niet het trotse bewustzijn uw volk en vaderland de redding te brengen; neen - aan de andere zijde ligt de twijfel! Het leven is niet zo eenvoudig, de omstandigheden zijn zo complex en verwarrend, dat men niet met zekerheid ziet, wat nú wel goed is, wát de uitweg is. En nu geldt het, uit liefde voor Vlaanderen, alles te offeren, ter wille van een oplossing, waar velen voor waarschuwen en die men zo van te voren niet zo heel veel beter vindt dan de andere. Voor die keuze gesteld, hebben de activisten gekozen wat de Vlaamse plicht gebood.

…..