Test
Download document

DELMOTTE, AlainWarhoofd – Fragmenten


////////////////////////////////////////////////////////////

Hij is bedreven in het nooit au sérieux worden genomen. Dat er met

hem geen rekening wordt gehouden, hij smeekt erom, het is zijn

zegen.

Van opzij worden geschoven maakt hij een zaak. Plichtsgetrouw

behoort zich te laten bedotten tot zijn dagelijkse taken.


Koste wat kost kickt hij op zich uitgerangeerd voelen.


Kunstzinnig en deskundig in gekkenwerk trekt hij weloverwogen

meestal aan het kortste eind.


Dat hij vandaag alweer geen gehoor kan vinden, maakt zijn dag

goed. Maakt zijn dag af


///////////////////////////////////////////////////////////////

Als een nevenpersonage, een mededinger. Of als een stamelaar, een verrekte, een ongewenste. Of

als één van de vele scheppers en bruggenbouwers van het ongerijmde, want het ongerijmde dat

lukte hem heus wel.


Herdacht om zijn natte dromen. Om wat hij met wat bekvechten keer op keer onbeholpen bleef

bevechten. Om wat hij vereren kon in iemands spreken, de muziek die hij ’s ochtends bij het vroeg

opstaan neuriede. Hier valt het niet na te bootsen!


Om de enkele halve dagen aan simpel aards bestaan die hij gierig voor zich en voor een geliefde

hield. Hoe hij het achteraf liet bovendrijven in zijn geheugen alsof het grote evenementen waren

geweest. En ze waren het.


Om de nota’s die hij bijhield, waarin hij, in onleesbaar handschrift, al te graag tijdelijk en dwalen

was.


Als een groot wit blad waarop nog alles moet worden geschreven, waarop nog alles kan gebeuren:


nu nooit meer.


///////////////////////////////////////////////////////////////


Stoten onder de gordel: voor geen geld in de wereld zou hij die

willen missen.


Blunders, flaters, zijn mond voorbijpraten, ondoordachte uitlatingen:

allemaal maakt het, slim bedacht, deel uit van zijn tactisch arsenaal.


Voor de voeten worden gelopen, is hem een niet te verwoorden

zaligheid: hij tekent ervoor.


Noodlot houdt hem bezig. De worp, de gril, de meewarige lol trekt

hem daarin aan.


Langs de weg die hij gaat, trapt hij in elke drol. Hij vermoedt dat het

de zijne zijn.


Dankbaar is hij voor elke tegenslag en voor wie hem gretig kan

manipuleren.

…..