Test
Download document

DAENS, AdolfVlaamse belangen

…..
Waarom is ons middelbaar onderwijs zo deerlijk verfranst?

Om de simpele reden dat men in ons land met het Frans alleen tot alles komt, en met het Vlaams tot niets.

Maar als 't Vlaams spreken zal vereist worden, niet alleen in de gemeente- en provincieraden, maar ook in onze Wetgevende Kamer, dan zult gij in onze colleges een plotse en radicale omkeer zien, het Vlaams zal er op zijnenatuurlijke plaats staan.

Dan zullen de Vlamingen eerst en vooral hun taal leren maar op een ernstige en grondige wijze, hetgeen nu niet wordt gedaan; en alsdan ook zal de Vlaamse zaak zegepralen.

Immers, waarom zijn er zoveel Vlaamse jongelingen die hun moedertaal minachten?

Omdat zij hun moedertaal niet kennen, en zij kennen ze niet omdat men ze niet genoegzaam leert.

't Is dus boven allen twijfel, het doeltreffend middel om de rechten der Vlaamse taal te doen zegepralen bestaat in 't Vlaams spreken in de Kamers. Overigens, wij strijden voor de goede zaak, voor het volk en voor het geloof, en willen onze tegenstrevers de taal van het volk niet aanleren uit noodzakelijkheid des gebods , zij zullen het moeten doen uit noodzakelijkheid des middels .

…..