Download document

ANONIEM - Houdt op in mijn tuin te wroeten


Houdt op in mijn tuin te wroeten, Spaanse beren

Houdt op in mijn tuin te wroeten, Spaanse beren

Wilt uw varkensrug toch achterwaarts trekken,

Of mijn knots zal het u leren

Die u het hoofd zal breken en de hals zal rekken.

De edele prins waarmee u meent te gekken

Zal te water en te land u bespringen al,

Vertrekt met uw vuile zeugen en jongen spekken

Rent, guiten, rent voordat de geus u daartoe dwingen zal.