Download document

ANONIEM – Leven van Lutgart


Leven van Lutgart
…..
Nu houdt u herte in goeden vrede;

Dit salic u hegaden wale,

Want ic u sal die walsche tale

Ontdragen, so dat gi ne selt

Noch macht gewinnen, noch gewelt,

Te sprekene it met walscher tongen;

Dos seldi bliven ongedwongen

Van uwen mesterschape; want

So wanneer dat men it dit lant

Vernemet dat u es te swaer

Dat walsch te leerne, al over waer

So seggic u, dat u van desen

En sal nemmeer begrutet wesen,

Dat gi onttredet nu so sware;

Want het welstaende nit ne ware,

Dat eene abdesse, maget fijn,

In desen lande soude sijn

Of hir of elre, die ne conde

Berechten nit met haren monde

Din closter, din si soude rekken.

Daeromme salic u onttrekken

Ende ondergaen die walsche sprake;
…..