Test
Download document

SPIEGEL, Hendrik Laurensz


Het vryen en can ick niet volprysen

Het vrijen en kan ik niet volprijzen

Al ben ik een hele dag bij mijn Lief

Wij hebben veel verscheiden devijzen

De tijd ontloopt ons gelijk een dief

Haar bijzijn behoedt mij voor miskief

De dag dunkt mij een uur waarachtig

Spreekt mij iemand aan 't is ongerief

Ik zwijg heel stil of ik spreek mallachtig

Mijn voorgaande reden niet gedachtig

Ik varieer in mijn woorden telker stond:

Maar als ik bij haar ben die zeer krachtig

Mijn jonge herteken heeft doorwond

Zo vloeien de woorden uit mijn mond:

Wij zouden wel 't' samen een gans jaar kallen

En kussen en lachen en joken goed rond

Honderd jaar zou ik zo wel met haar mallen:

En het scheiden zou mij dan nog zwaar vallen.