Download document

ANONIEM – Utrecht en Atrecht


Utrecht en Atrecht

De sterkste muur of wal, daar God door wil bewaren

Zijn kerk, zijn volk, en 't land, in stormen en gevaren,

Is eendracht, en te zijn, in doen, in laat, en daad.

Eén zin, één hert, één ziel, éen wil, éen stem, een raad.

De eendrachtigheid, die is de moeder van de krachten,

En 't grootst geweld, dat ooit wij bij elkander brachten,

Geen wapen doet zoveel, geen oorlogstuig zo sterk,

Ze is 't allerzwakste volk het sterkste bollewerk.