Download document

STURTEWAGEN, BartBrussel kan niet eeuwig falen (De Standaard, 28/1/2016)

…..
Brussel komt niet verder dan periodiek de hand op te steken voor meer geld. Van de federatie, van Vlaanderen en Wallonië en, als het zijn zin niet krijgt, straks ook nog van de gebruikers van zijn wegennet. Nooit staat daar een ernstige strategie tegenover om zijn hoofdstedelijke functie sterker, efficiënter en klantvriendelijker te maken. Geen ernstige discussie over een regering, een parlement, negentien gemeenten en zes politiezones. Geen gewetensonderzoek over de slagkracht van het bestuur, de omgang met diversiteit, de gastvrijheid tegenover Vlamingen of andere niet-Franstaligen, het veiligheidsbeleid.

……
Als herfederalisering toch het nieuwe splitsen is, dan is Brussel het meest voor de hand liggende dossier. Een gewest dat geen andere roeping heeft dan het ongemakkelijke Belgische huwelijk een meerwaarde te geven, kan niet eeuwig falen op dat vlak. Dan is het logischer om te besturen zoals elke andere stad ter wereld van ruwweg 1 miljoen inwoners. Met één burgemeester, één gemeenteraad en één politiechef. En verder geen tralala. Als federale hoofdstad kan het één uitzondering opeisen: het komt rechtstreeks onder voogdij van de federale of confederale regering. Die is bicommunautair en paritair samengesteld.

…..