Download document

DE WIJS, Ivo


De lentefee

De lentefee loopt door de tuin

En tovert bloemen uit de dauw

Want waar de fee haar voeten zet

Verrijst een feestelijk boeket

In rood of geel of blauw

De lentefee loopt door de tuin

De feeërieke lentefee

Van wie ik hou

De krokussen en de narcissen

Ze spatten uit de grond

De winter is vergangen

En de lentefee gaat rond

De lentefee gaat door de tuin

En maakt een eind aan alle kou

Het gras wordt weer een groen tapijt

En ik neem het met dankbaarheid

En trots in ogenschouw

De lentefee gaat door de tuin

De excellente lentefee

Van wie ik hou

Het is mijn vrouw


DECEMBER

December: mist en duisternis en koude

En vrolijkheid die me maar matig smaakt

Ik ben dit rotjaar iemand kwijtgeraakt

Van wie ik tot het eind toe heb gehouden

De uren dat ik bij haar heb gewaakt

Terwijl de dood haar in zijn richting klauwde

De kleine strohalm waar ik op vertrouwde

Totdat het sloperswerk was afgemaakt

December – ik zou graag opnieuw beginnen

Maar als mijn schone lei het lijkt te winnen

Dan mikt de regen tranen op de ruit

De mist brengt de herinnering weer boven

De koude kan de wonden niet verdoven

Het donker wist het oude beeld niet uit


RELINDE

In de verte loopt Relinde

Met haar eenentwintig jaar

En de januariwinden

Spelen met haar blonde haar

Door de velden loopt Relinde

Met de toekomst in haar hand

Als een engel, als een hinde

Een prinses uit sprookjesland

In de verte loopt Relinde

Onderweg naar het geluk

En Relinde zal het vinden

Duizend dagen aan een stuk

Langs de bomen loopt Relinde

Stap voor stap mijn wereld uit

En weer laat ik me verblinden

Met mijn neus tegen de ruit

Door mijn dromen loopt Relinde

Met de bloemen in haar haar

De ongrijpbare beminde

Van een man van vijftig jaar


Veenbrand

Als een veenbrand als een lang vergeten vuur
Kroop de oude liefde toch weer naar me toe
Kleeft er onverwacht weer volop avontuur
Aan de dingen die ik denk en die ik doe
Hoe bestaat het, vraag ik opgewonden, hoe
Zou het komen dat het vuur zich weer liet zien
Na een tijd waarin ik moedeloos en moe
Niet meer rekende op ooit of op misschien
Ik weet waarlijk niet waar ik het aan verdien
Maar de oude vlammen slaan weer door me heen
En jij blaast ze voor mij aan met windkracht tien
En ik ben niet meer, ik hoef niet meer alleen

Als een veenbrand die zich schuil houdt in het veen
En weer flakkert op het grilligste moment
Sloeg je toe en wat ik voel van top tot teen
Is de warmte die ik vroeger heb gekend
Oude vlam wat ben ik blij dat jij er bent
Jij bent terug, je scheurt de knopen van mijn jas
En ik gloei en ik brand weer permanent
Als een meisje, als het meisje dat ik was
Het bestaan is zoveel meer dan schuim en as
En het houdt de beste pijlen op zijn boog
En na jaren lange wanhoop zorgt het pas
Voor het happy end, de clou, de epiloog

Het geluk onttrekt zich aan het oog
Maar het smeult en wacht en op de lange duur
Laait de liefde uit de diepten naar omhoog
Als een veenbrand, als een lang vergeten vuur


Zing Dan

Zing dan, al zit je alles tegen, zing dan een lied
Zing dan, bij winter, storm of regen, of bij verdriet
Wordt het bestaan je als geheel, incidenteel, weer wat te veel
Mijn hemel, wring dan de tranen uit je keel

Zie je nergens meer een beetje zon of zin
Zie je nergens hoop, of houvast, evenmin
Spin je als een grote onheilszwarte spin
Haal je ouwe dromen langzaam, langzaam in

Zing dan en trek de hemel open, ach waarom niet
Zing dan bezadigd of bezopen, maar zing een lied
Haat je de baas op je bedrijf, of vloekt je wijf je 's avonds stijf
Mijn hemel, zing dan de longen uit je lijf

Voel je hoe de nacht zich zacht rondom je sluit
Voel je hoe de kou zich vasthecht op je huid
Zie je geen geluk en hoor je geen geluid
Loop je door de stad, maar kom je er niet uit

Zing dan en laat de wereld horen : "Dit is mijn lied."
Zing dan : "Ik heb een hoop verloren, maar ik geniet."
Vind je de dagen van het jaar weer veel te zwaar, een mer a boire
Mijn hemel, dwing dan je lippen van elkaar

Zing dan, al is de dag van morgen een grijs gebied
Zing dan en spot met al je zorgen, je bent weer quitte
Zing, al je wolken gaan opzij, je razernij is weer voorbij
Mijn hemel, zing dan en zing vooral voor mij

Zing dan, al is de dag van morgen een grijs gebied
Zing dan en spot met al je zorgen, je bent weer quitte
Zing, al je wolken gaan opzij, je razernij is weer voorbij
Mijn jongen, zing dan en zing vooral voor mij

Zing, al je wolken gaan opzij, je razernij is weer voorbij
Mijn jongen, zing dan en zing vooral voor mij