Download document

OTTEN, Willem Jan


Wad

Kraste het water enige uren geleden

met zijn hoeven nog tegen de dijk:

nu ligt het wad voldaan en zwetend

voor zich uit. Vogels pikken ongedierte

uit zijn plooien. Hier en daar een rilling

door zijn huid, waar wind het water raakt.