Download document

MULLER, H.C.


Troost der liefde

O spreek, mijn hart, waarover wilt gij klagen?

Ik dorst naar liefde, en haat is om mij heen,

Ik zoek naar recht, en onrecht heerst alleen-

Wees sterk mijn hart, haat, onrecht kunt gij dragen!


Spreek weer, mijn hart, ik wil u telkens vragen:

Ik vors naar waarheid en leugen heerst alom,

Ik snak naar vrijheid, en elk buigt zich krom-

Wees sterk, mijn hart, en poog nog meer te dragen.


Breek niet, mijn hart, er rijzen schone dagen

Voor ieder, die het ganse leven leeft,

Voor ieder, die volhardend strijdt en streeft-

Heb lief, mijn hart, dan kunt gij alles dragen!