Download document

MARX, IveInterview De Morgen 7/10/2017

…..
Het ging toen over een indexsprong”, zegt professor Marx nuchter. “De meeste andere landen hebben niet eens een automatische loonindexering. Mijn collega’s kijken met grote ogen naar een land waar bijna gewelddadig verzet uitbreekt omdat die index een keer wordt overgeslagen. Mijn Ierse collega vertelde over de ambtenaren in zijn land die 10 procent hadden moeten inleveren, de Spaanse had het over de jongerenwerkloosheid van 50 procent. In Griekenland heb je zelfs derdewereldtoestanden.

…..

Wij hebben, kortom, geen reden tot klagen.


Er is een gevoel gecreëerd alsof België de volgende zou zijn waar de welvaartsstaat voor de bijl zou gaan. Tot dusver valt dat nogal mee.

De crisis heeft in heel Europa de welvaartsstaat onder immense druk gezet. Op dat gevoel heeft zich de Piketty-hype geënt. Thomas Piketty heeft een briljant boek geschreven met baanbrekende inzichten, maar plots begon men alles door dat perspectief van groeiende ongelijkheid te zien. Dat werd dan vertaald naar de zogenaamde verschrompeling van de middenklasse. Die is er zeer zeker in de VS, maar hier helemaal niet. De manier waarop de middenklasse in België standhoudt, is bijna uniek in de wereld. Kijk je enkel naar de levensstandaard, doen wij het best goed.


Hoe komt dat?


Omdat er mechanismen zijn die de ergste schokken opvangen. Precies de mechanismen waarvoor de IMF’s van deze wereld ons bekritiseren: de index, de tijdelijke werkloosheid, de onbeperktheid van werkloosheidssteun, het collectief loonoverleg. De vorige regering heeft daar wel wat aan geschaafd, maar de essentie is overeind gebleven. En ook de huidige regering schrijft zich in in de Belgische traditie van stabiliteit.

Wij zijn een geweldig inert land. Wij modderen maar wat aan. Het rare is: dat heeft dus ook positieve gevolgen. Maar onder dat idyllisch kalme water gaat wel degelijk een soms scherpe ongelijkheid schuil. Er is de regionale ongelijkheid. Tussen de Zuid-West-Vlaamse economische motor en de tristesse van Henegouwen liggen twintig kilometer. Er is in dit land een brede kloof in scholingsniveau. Er is de etnische kleur en de gezinsconcentratie van lage onderwijskansen, werkloosheid, armoede. Daarin zijn we trieste kampioenen.

…..

U bent specialist armoedebeleid. Ook daar is er niet de minste trendbreuk ten goede waar te nemen.


Armoedebeleid wordt vaak verengd tot uitkeringsbeleid. Een alleenstaande kun je daarmee over de armoededrempel helpen, maar bij gezinnen met kinderen kom je er daarmee niet.

Er is geen enkel land dat de armoede helemaal verbannen krijgt. Maar er zijn wel landen die het heel wat beter doen dan ons. Nederland bijvoorbeeld heeft meer banen voor lager geschoolden. Aan een lager loon, maar Nederland heeft niet meer werkende armen dan België en minder kinderarmoede. Dan is het toch geen schande om dat hier ook te overwegen?

…..

Op Twitter werd u onlangs gloeiend kwaad van de voorstellen die PS-voorzitter Elio Di Rupo doet in zijn nieuwe boek. Waarom?


Het ging me vooral om het idee van collectieve arbeidsduurvermindering – zonder loonverlies, alstublieft! Ik vind het ontstellend dat je daar als ernstig politicus nog mee durft te komen. Dat is een recept van dertig, veertig jaar geleden. Er is staalhard wetenschappelijk bewijs dat dat niet werkt. Dat was exact het idee achter het brugpensioen: oudere werknemers gaan weg, zodat jongeren hun plaats kunnen innemen. Inmiddels hebben we toch geleerd hoe onzalig dat idee is.


U klinkt over het algemeen nogal sceptisch over hedendaagse linkse ideeën.


Op links zit nog weinig ideeënkracht. Als je tegen een flexibilisering van de arbeidsmarkt bent, wat is dan je alternatief om meer lager geschoolde groepen aan het werk te krijgen? ‘Werk werk werk’ gaat niet alle problemen oplossen. De economie trekt een beetje aan en meteen zit je met een krapte. Toch blijft een groep hardnekkig achter. Maar het helpt evenmin om die mensen dan maar gewoon een uitkering te geven omdat er toch geen werk is voor hen. Ik open een derde spoor: we moeten meer moeite doen om ook banen te creëren voor de lager geschoolden. Daar schiet ook deze regering schromelijk tekort, net als de sociale partners.

…..


Interview Gazet van Antwerpen met Ive MARX & Bart DE WEVER - 4/5/2019 ( Kris VANMARSENILLE/Dirk HENDRIKX)


Ive MARX:

…..
Maar die mensen (migranten) zijn hier nu. En ik vind het onaanvaardbaar dat in Vlaanderen mensen met een migratieachtergrond zo veel achterstand hebben opgelopen, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, op de woonmarkt. Ik vind niet dat je de schuld van dia achterstand zomaar bij die migranten kunt leggen, alsof het iets te maken heeft met hun afkomst. Waarom doen migranten uit Noord-Afrika en Turkije het dan zo veel beter in Frankrijk en Nederland. We moeten onze sociaal-economische structuur aanpassen om die kloof tussen mensen met een migratie-achtergrond en de anderen te dichten. Ik weet dat dat tijd vraagt, maat het is niet echt productief om zomaar te zeggen: die armoede hebben we geïmporteerd, daar valt verder niks meer aan te doen, dus gaan we ons systeem niet aanpassen, die mensen moeten dan maar in de marginaliteit blijven. Dat is op lange termijn nefast voor onze samenleving.

…..