Download document

LATEUR, PatrickTheodora


Uit de coulissen van het Hippodroom

kwam deze danseres. Haar fonkelogen

verraden hoe z’hoerde zonder schroom.

Zij pronkt beaat, haar woord klinkt onvertogen.


Zij droomt nog wat onwennig in haar weelde.

Of ziet zij lonkend naar de tegenwand

de laatste minnaar die haar warmte streelde

haar luister gaf en macht van hogerhand ?


De volle beker die zij weldra schenkt:

Een schijn van heiligheid en offergave.

Hij ademt geur van wijn. Beneveld denkt

Zij aan de wilde uren in de haven .