Download document

RAES, KoenDe grenzen van het multiculturalisme

…..
De tweede ( stroming ) weigert zo ver te gaan. Hoewel ook zij oproept tot grotere kennis, begrip en respect van en voor andere culturen, is zij van oordeel dat de moderne moraal primeert ten opzichte van culturele tradities en gebruiken, en dat het in strijd zou zijn met de verlichtingsidealen om vandaag op grond van het culturele argument opnieuw praktijken te dulden waaraan precies de moderne moraal paal en perk heeft gesteld . Cultuur mag geen dekmantel zijn om fundamenteel onethische praktijken in stand te houden. Indien men de moraal – van de mensenrechten – van ondergeschikt belang acht aan diverse culturen, dan effent men de weg om fundamentele emancipatorische verwezenlijkingen – waaronder, vooral, de gelijkwaardigheid en de individuele vrijheid van mannen en vrouwen, en het recht op bescherming van kinderen – op de tocht zetten. Verdraagzaamheid tegenover diverse culturele praktijken, ja, maar niet ten koste van fundamentele morele beginselen.

…..