Download document

BRANS, J.Terugblik op de Vlaams-nationale collaboratiepolitiek

…..
Eens gevangen in het raderwerk van de collaboratie, moesten De Clercq en Elias trachten te redden wat er nog te redden was. Hun nederlagen en vernederingen moesten zij verzwijgen of trachten goed te praten voor de massa van hun volgelingen, met de hoop dat ook die pijnlijke toegevingen bij de eindafrekening ten goede zouden komen aan de toekomst van ons volk. Zo ging men van de ene mislukking naar de andere. Nog voor het einde van de oorlog was de Vlaamse collaboratie op het politieke vlak een totale schipbreuk geworden.

…..
Ja, wij hebben ons vergist. Wij hebben ons misrekend in velerlei opzicht. Wij wisten niet wat een totalitair bewind was. Wij hoeven ons daarvoor niet te schamen. Miljoenen Duitse onderdanen hebben dat evenmin geweten voor het te laat was.

…..