Download document

COURTMANS-BERCHMANS, JoannaHet geschenk van de jager

…..
Moeder De Bie had Nelleke Colpaert, het schone fabrieksmeisje, dat met haar Karel verkeerde, de tweede Sinksendag op een potje koffie verzocht. Zij zag Nelleke gaarne, en had van haar willen weten, hoe ver de zaken tussen deze en haar zoon Karel gevorderd waren. Zij wilde dit huwelijk verhaasten, en zij zou daarenboven ook wel gewild hebben, dat haar zoon Petrus een oog op het een of ander braaf fabrieksmeisje sloeg. De oude vrouw had gaarne haar twee zonen in huishouden geweten, vooraleer zij in het Godshuis ging; en die morgen had zij bij schrifte vernomen, dat zij het klein huizeke in St-Jacobs-Godshuis, waar zij sinds zolang had naar getracht, tegen 1 Augustus mocht betrekken. Haar innigste wens, haar schoonste droom ging zich verwezenlijken: zij ging het overige van haar levensdagen in het liefdadigheidsgesticht slijten, waar zij een eigen huis en haard, en daarenboven een klein maandgeld verkreeg om stil van te leven. Zij zou haar kinderen niet moeten tot last zijn in haar oude dag, en toch vrijheid genoeg genieten om hen dikwijls te bezoeken en in haar huizeke te ontvangen.

…..