Download document

Luc DELAFORTRIEPriester Daens

…..
Brief van Mevr. Daens-Mayart ( grootmoeder van Luc Delafortrie ) van 23 december 1896 aan Mgr. Stillemans, Bisschop van Gent:

…..

De pastoor van Meldert bespiedt onze verkoper iedere zondag aan de deur van zijn pastorie en zendt zijn meid onder de parochianen die uit de mis komen, om te zien wie het blad koopt.

…..

De pastoor van Baardegem verklaarde op de preekstoel dt degenen die onze bladen lezen, niet meer te biechten mogen gaan.

…..

De pastoor van Eksaarde bedreigde onze verkoper, die een kleine winkel bezit, dat hij hem zou ruïneren en zijn handel zou kapotmaken.

…..

De priesters van de stad ( Aalst) worden beschouwd als de opstellers van de schandelijke aankondigingsbrief waarin onze begrafenis wordt medegedeeld, terwijl ze zich niet schaamden er de naam van ons jongste kind erin te vermelden.
…..

////////////////////////////////////////////////////////////////////
…..
Hij (Adolf Daens ) werd begraven met een mis van negen uur, de lijkdienst van de armen, een stille, korte lijkdienst, zonder orgel, zonder zang; het minste, het allerminste wat men voor hem doen kon. En op de houten kist ontbrak de stool, het kenteken van de priester.

…..
Daar waren alleen de armen, volksvrouwen met een sjaal over de schouder, arbeiders, boeren, stakers, ja, want er was juist die dag een staking in de stad. Men kon he niet verhinderen dat de kerk volliep met een dicht opeengedrongen, zwijgende menigte, een menigte van christenen die erover verbaasd stonden dat de Kerk van hen niet wilde, omdat ze vochten voor hun werk.

…..