Download document

ANONIEM - Schoon lief, hoe ligt gij hier


Schoon lief, hoe ligt gij hier

Schoon lief, hoe ligt gij hier

en slaapt in uwen eerste drome?

Wil opstaan en de mei ontvaân,

hij staat hier al zo schone.


'k En zou voor gene mei opstaan,

mijn vensterke niet ontsluiten.

Plant uwe mei waar 't u gerei,

plant uwe mei daarbuiten.


Waar zou 'k hem planten of waar doen?

't Is al op 's heren strate.

De winternacht is koud en lang,

hij zou zijn bloeien laten.


Schoon lief, laat hij zijn bloeien staan,

wij zullen hem begraven,

op 't kerkhof bij den eglantier,

zijn graf zal rozekens dragen.


Schoon lief en om die rozekens

zal 't nachtegaaltje springen,

En voor ons bei' in elke mei

zijn schoonste liedekens zingen.