Download document

DE HEER, Johannes


Lichtstad met uw paarlen poorten


Lichtstad met uw paarlen poorten

Wond're stad zo hoog gebouwd

Nimmer heeft men op deez' aarde

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd


Daar zal ik mijn Heer ontmoeten

Luist'ren naar zijn liefdesstem

Daar geen rouw meer en geen tranen

In het nieuw Jeruzalem


Heilig oord vol licht en glorie

Waar de boom des levens bloeit

En de stroom van levend water

Door de gouden godsstad vloeit


Daar zal ik mijn Heer ontmoeten

Luist'ren naar zijn liefdesstem

Daar geen rouw meer en geen tranen

In het nieuw Jeruzalem


Gaat door!


Wat een vreugde zal dat wezen

Straks vereend te zijn met Hem

In die stad met paarlen poorten

In het nieuw Jeruzalem


Daar zal ik mijn Heer ontmoeten

Luist'ren naar zijn liefdesstem

Daar geen rouw meer en geen tranen

In het nieuw Jeruzalem