Download document

VAN TOORN, WillemEiland


Zeker een eiland zijn. Zeker de brug

nog weigeren zolang je kan, de dijk

niet denken. Buiten het bereik

blijven van wat daar op de grens

van lucht en water loert: het land

waar eindeloos hongerig land achter ligt.


Maar wel de steiger teren voor het veer,

de vaargeul open houden, het uitzicht

bewaren op wat voor ieder kind weer

in dromen opdoemt: later ooit nog van

hier oversteken naar wat daar onzicht-

baar lokkend ligt: de overkant.