Test
Download document

PISUISSE, Jean-Louis

Het smidje

Wie wilt hooren een historie
Al van eenen jongen smid,
Die verbrand heeft zijn memorie,
Daedlijk door het vuer verhit,
Kloppende kloppende met zijnen hamer,
Kloppende kloppende met geweld
Kloppende kloppende met zijnen hamer,
Kloppende kloppende met geweld
Op zijn aembeld
Op zijn aembeld

Al m'n lieve, jonge damen
Ging ik te werk bij 't smedend vuur
Som wou ik doen na mijn behagen
En gaan naer den fransche zwier
Nimmer meer, nimmer meer met mijnen hamer,
Nimmer meer, nimmer meer met geweld
Nimmer meer, nimmer meer met mijnen hamer,
Nimmer meer, nimmer meer met geweld
Op mijn aembeld
Op mijn aembeld

'k Ben op 't letste daer gekomen
Naar het geen ik heb betracht
Ik heb een schoon jong wijf genomen
Maar ik beklaag mij dag en nacht
Waer ik nog, met mijnen hamer,
Waer ik nog, met geweld
Waer ik nog, met mijnen hamer,
Waer ik nog, met geweld
Op mijn aembeld
Op mijn aembeld'k Heb den booste van de vrouwen,
Nooit nog was er zoo 'n serpent;
Nooit kan zy heur bakkes houên,
Nooit is zy eens recht content.
Waer ik nog, met mijnen hamer,
Waer ik nog, met geweld
Waer ik nog, met mijnen hamer,
Waer ik nog, met geweld
Op mijn aembeld
Op mijn aembeld

'k Geef den bras van al het trouwen:
Wier ik maer eens weeuwenaer,
'k Zou my in een hoekjen houên,
En my stellen uit gevaer.
Kloppende kloppende met zijnen hamer,
Kloppende kloppende met geweld
Kloppende kloppende met zijnen hamer,
Kloppende kloppende met geweld
Op zijn aembeld
Op zijn aembeld