Download document

ANONIEM


Och ligdy nu en slaept

Och ligdy nu en slaept

Mijn uutvercoren bloeme?

Och ligdy nu en slaept

In uwen eersten droome?

Ontwect u, soete lief,

Wilt voor u veynster comen!

Staet op lief! Wilt ontfaen

Den mey met sinen bloemen.

O suyverlijcke jeucht!

Wilt nu u rusten laten,

Doet op dat veynsterkijn

Ende coemt u lief ter spraken!

Al om te vinden troost

So ben ic hier tot u gecomen;

Staet op, lief! Wilt ontfaen

Den mey met sinen bloemen.

Ic sie den lichten dach

Al doer die wolcken dringhen,

Ic sie die bloemkens schoone

Al uut der aerden springhen.

Ic sie die sterren claer

Die verlichten in den throone;

Staet op, lief! Wilt ontfaen

Den mey met sinen bloemen.

…..