Download document

ARMANDO


Nog


Het is er nog,

het feest van dwaze elfen,

de klopjacht op het evenbeeld,

een zitplaats voor de haat.


Het is er nog,

de hardgekookte hongersnood,

een zijweg aan de overkant,

de hang naar het verraad.


Het is er nu nog steeds,

het werd een metgezel.


Haat


Is de haat vergeten?
Als sneeuw voor de hevige regen?

Vraag de haat wanneer hij kwam,
hoe de haat ontstaan is,
aan welke grens de haat geduldig wachtte
om ongestoord naar binnen te komen.

Vraag de haat hoe lang hij duurt,
hoe breedsprakig hij wil zijn,
op welke hoogte haatgevoelens
kunnen leven.

O haat, doornige haat.


waarom zouden we

waarom zouden we

waarom zouden we wat we gedaan hebben

om vergeving vragen waarom

hebben we gedaan wat we moesten doen

we deden wat we konden om niet

te weten dat we leefden


Overleven

De wolken mopperen en de

Sterren schelden:

Een oproep tot lawaai.

Brekende gevels scheurende muren,

Het waaien van de hardvochtige storm,

Geen ochtend en geen dag meer,

Schokken uit de kreunende aarde,

Gillende nachten staan ’s nachts onder water.

Moet er alsnog overleefd worden?