Download document

VANWESENBEECK, DaniëlleColumn Trends, 12 augustus 2021 - "De beangstigende evolutie van de woke-cultuur"

….
Mijn buikgevoel zegt dat we naar de verkeerde kant aan het overhellen zijn. Dat onze vrijheid tot denken wordt beknot door een evolutie van extreem moraliserend denken, die leidt tot polarisatie. De moraliserende vinger wijst ons bij elke uitspraak en stap terecht omdat we een groep van mensen zijn vergeten te vermelden, omdat we auteurs lezen die in een verkeerd tijdperk zijn geboren of omdat we in de schoolboeken van het eerste leerjaar nog altijd te veel Jan, Piet en Marie gebruiken.

…..
Nu we eindelijk bevrijd zijn van de katholieke erfzonde, lijkt het alsof we opnieuw beladen zijn met alle mogelijk zondig gedrag. Dat gaat van Zwarte Piet tot het verplicht aandacht hebben voor alles waarmee we iemand voor het hoofd kunnen stoten. Een voorbeeld: op de Nederlandse spoorwegen werd 'Dames en heren" vervangen door 'beste reizigers'.

…..
Ik was destijds onder de indruk van de suffragettes, de beweging die streed voor de vrouwenrechten. Als zij die strijd niet waren aangegaan, was er wellicht nooit vrouwenstemrecht gekomen. dat is een mooi voorbeeld. Maar dat wil nog niet zeggen dat vrouwen zich intolerant tegenover de mannen moeten gedragen. dan kom je tot een wij-zijcultuur met verzuring als resultaat, terwijl we elkaar net zo nodig hebben.

…..
Iedereen mag zichzelf zijn en laat ons elkaar niet te veel beoordelen. Met begrip kom je al ver. Maar het wordt een ander verhaal als een groep van minderheden zelf de tolerantie niet meer toepast en agressief uit de hoek komt als je niet mee applaudisseert. Wie tolerantie vraagt, mag zelf ook tolerant zijn

…..
Ik wil dat mijn kinderen opgroeien in een tolerante samenleving met aandacht voor minderheden zonder dat de slinger in de verkeerde richting doorslaat. Ik wil dat mijn kinderen opgroeien in een wereld van diversiteit, dat ze andersdenkenden, mensen met een andere kleur en cultuur zien als een verrijking. Maar ze hoeven niet mee de moraliserende zuivering te prediken. Zo werkt een samenleving niet.Column Trends, 9 december 2021 – “De dictatuur van de minderheden”

…..
Een hele samenleving moet zich aanpassen aan de keuze van een minderheid.

Ik denk dat het welletjes is geweest. Ik denk niet dat mensen die recht hebben op zorg – waar we trouwens allemaal voor betalen - het slachtoffer moeten worden van uitgestelde zorg. Ze hebben hun hele leven een deel van hun loon afgedragen om indien nodig een beroep te kunnen doen op ons zorgsysteem. Het is dan ook niet correct dat sommigen die zorg niet krijgen doordat de ziekenhuizen vol liggen. Die mensen dragen de negatieve gevolgen van de keuze van een kleine groep. Dat hoort niet.

Maar wat met het aspect vrijheid, dat ik persoonlijk heel belangrijk vind? Ja, je mag de vrijheid hebben om je niet te laten vaccineren. Maar vrijheid stopt als die de vrijheid van anderen in het gedrang brengt. Die grens is nu toch wel bereikt. En dus mag de discussie van de verplichte vaccinatie op de tafel worden gelegd.

Ik ben niet meer bereid daarover compromissen te sluiten.

…..