Test
Download document

ANONIEM


Ghequetst ben ic van binnen

(toegeschreven aan Margaretha van Oostenrijk)

Gekwetst ben ik vanbinnen,
doorwond mijn hert zozeer,
van uwer ganser minne,
gekwetst van langsom meer.

Waar ik mij wend, waar ik mij keer,
ik kan niet rusten dag noch nachte,
waar ik mij wend, waar ik mij keer,
gij zijt alleen in mijn gedachte.

(bewerking : Z. DE MEESTER)