Download document

ANONIEMGhequetst ben ic van binnen


Ghequetst ben ic van binnen,

Doorwont mijn hert so seer,

Van uwer ganscher minnen

Ghequetst so lanc so meer.


Waer ic mi wend, waer ik mi keer,

Ic en can gherusten dach noch nachte;

Waer ic mi wend, waer ic mi keer,

Ghi sijt alleen in mijn ghedachte.


Gekwetst ben ik vanbinnen

Gekwetst ben ik vanbinnen

doorwond mijn hert zozeer,
van uwer ganser minne,
gekwetst van langsom meer.

Waar ik mij wend, waar ik mij keer,
ik kan niet rusten dag noch nachte,
waar ik mij wend, waar ik mij keer,
gij zijt alleen in mijn gedachte.

(bewerking : Z. DE MEESTER)