Download document

ANONIEM – Van den wilden man


…..
Nu hoert hier dliedekijn, dat hi sanc

met luder stemmen eer iet lanc:

Ic was wilt, ic ben ghevaen

ende bracht in mintliken bande;

dat heeft ene maghet ghedaen.

Ic was wilt, ic ben ghevaen;

Al mochtic, in woude haer niet ontgaen,

des settic mine trouwe te pande.

Ic was wilt, ic ben ghevaen

ende bracht in mintliken bande

…..