Test
Download document

VANDELOO, JosHet gevaar

…..
Fred Benting staat op en gaat naar de machine. Hij plaatst zijn voeten in de voorziene ruimten. Zijn handen moet hij recht vooruit steken in de twee openingen, onder de woorden: left hand / right hand . In het midden is er de ronde wijzerplaat. Er begint een lamp te branden. ER ZIJN OVERAL LAMPEN. DIT IS EEN WERELD VAN WITTE, RODE EN GROENE OGEN. KLEINE LAMPEN REGEREN BOOSAARDIG IN DIT DOMEIN. De wijzers komen in beweging en klimmen dadelijk snel omhoog. Dokter Polak knikt vermoeid het hoofd. Hij is ineens een meewarige, oude man in een te ruim veiligheidspak. Hij beweegt zich in het grensgebied van de menselijke machteloosheid. Nu kan hij niet langer zijn dunne, grijze haren, zijn rimpels en zijn bevende handen verbergen. Hij is zeer oud en zeer moe.

…..

De muur

…..
Op de stroom van mensen dreef ik mee door de tunnel buiten het station. Als een stuk hout op het water: nu en dan blijft het even haken, maar dan sleurt de vloed het weer verder. De uitgang: een gapende muil, die duizenden mensen de stad in spuwde. De stroom werd breder en liep nu vrij uit in de stratendelta.

…..