Test
Download document

VERSCHAEVE, CyrielHet mysterie

…..
Dan blijkt dadelijk onze wanverhouding tot de wereld, waarin we leven, tot diegene die we in ons dragen.

Wij zijn te klein en wij zijn te groot.

De natuur houdt ons afmetingen voor en strekt ruimten voor ons uit, die we zelfs in de verbeelding niet aandurven, waarvoor wij niets dan machteloze kleinheid voelen.

Maar zij lost zichzelf ook in zo een ragfijne samengesteldheid voor ons op, zij splijt en deelt en deelt en splijt zichzelf steeds zo maar voort, totdat we stilstaan en het opgeven om haar verder te volgen in de eindeloosheid van haar kleiner en kleiner worden.

Te klein en te groot!

…..