Test
Download document

VAN BOENDAELE, Jan

Brabantsche yeesten

Van den stride te Bovines.

Dat VIII Capittel.

..…

Int naeste jaer, na dat die dinc

Heinrike aldus verghinc,

Quam keiser Otto, te waren,

Neder tote Tricht ghevaren,

Ende nam te wive, hore ic lien,

Hertoghe Heinrics dochter Marien;

Ende Otte ende Heinric, tien stonden,

Worden met vrientscappen sere onderbonden,

Ende worden oec alsoe beraden,

Dat si staen wouden te staden

Van Vlaendren den grave Ferrant;

Want die coninc van Enghelant

Hads hem ghebeden, vriendelike.

Ieghen den coninc van Vrancrike

Quam doen die grave Ferrant,

Met al der hulpen dien hi vant,

Tenen stride van groter pinen,

Bi der brugghe van Bovinen,

Daer die coninc, sonder waen,

Dese vier graven heeft ghevaen

Van Vlaendren, van Bonen, van Hollant,

Ende des conincs broeder van Enghelant.

Keiser Otte, die grote here,

Ende Heinric hertoghe, sijn swere,

Hilden hem, onder hen tween,

Met haren volke soe vaste in een,

Dat si bleven onghevaen,

Ende den coninc sijn ontgaen.

Twelfhondert ende xiiij doen

Screefmen dat carnatioen,

Ende Heinric hadde doen, alsmen leest,

Dertich jaer hertoghe gheweest;

Ende hier na, over vier jaer,

Wart die soene ghemaect claer

Tusschen Heinrike ende bisschop Hughen.

Dus hore ic den boeken tughen.

…..